Srl Sănătatea

Colectarea, transportarea şi depozitarea temporară a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase.

Adresa: 
mun. Străşeni, str. 31 August nr. 62, str. Mihai Viteazul, nr. 257
Telefon: 
0237-4-33-89, 069115440

Puncte de colectare