ARTESA CONS S.R.L.

Colectarea, transportarea, depozitarea și prelucrarea deșeurilor din cauciuc și mase plastice (prin metoda de piroliză)

Adresa: 
Chisinău, str. Ion Callimachi 13
Telefon: 
069143911

Puncte de colectare