AMID-AUTO Srl

Colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor de baterii și acumulatoare
https://amid-auto.md/

Adresa: 
Chișinău, str. Burebista nr. 7\1
Telefon: 
+373 (69) 866-988, 022-025-990, 069134906

Puncte de colectare